Riešenie Na mieru pre Vás
 

Navigácia

Escrow transakcie

Chcete predať či kúpiť doménu ale cítite neistotu vyplývajúcu z neznalosti kupujúceho / predávajúceho?

ESCROW TRANSAKCIE je spôsob, ako bezpečne zaistiť predaj domény v situáciách kedy:

Obávate sa podvodu pri nákupe či predaji domény vyššie hodnoty?

Chcete mať istotu že váš nákup či predaj zaujímavé domény prebehne bez komplikácií a prieťahov?

Využite našu službu ESCROW TRANSAKCIE


Čo to je?

Escrow transakcia je služba bezpečného sprostredkovania predajov a nákupov, kedy sa kupec s predávajúcim nepoznajú, sú od seba vzdialení a chcú predísť komplikáciám, nedorozumeniam či dokonca podvodu.


Ako to funguje?

Ak chcete predať či zakúpiť doménu bezpečnou cestou Escrow transakcie, musíte si najprv stanoviť podmienky obchodu s druhou stranou, teda s kupujúcim či predávajúcim, najmä cenu a termín obchodu.

Escrow schéma

Predávajúci nám zadá požiadavku na Escrow transakciu, vrátane podmienok obchodu. Nethost ako poskytovateľ služieb Escrow transakcie pošle emailom predávajúcemu aj kupujúcemu presný návod, postup realizácie transakcie, vrátane jasného vymedzenia všetkých podmienok obchodu a záruk. Predávajúci aj kupujúci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami. Je realizovaná zabezpečená Escrow transakcie:


Aké sú výhody?

Escrow transakcie sú vďaka vyššie uvedenému postupu úplne bezpečné, odbúravajú nedôveru medzi predávajúcim a kupujúcim.

Escrow transakcie majú jasný poriadok, rýchly priebeh, eliminujú prieťahy a nedorozumenia.

Poskytovateľ služieb Escrow transakcií pozná podrobne problematiku predaja a prevodu domén, má prístup do doménových registrov a dokáže priebeh transakcie nielen kontrolovať a riadiť, ale vykonáva predávajúceho a kupujúceho všetkými úskaliami spojenými s predajom domén, či už ide o požiadavky, pravidlá a postupy národných registrátorov či legislatívu.


Koľko to stojí?

Odmena poskytovateľa služieb Escrow transakcia je definovaná nižšie uvedeným cenníkom, sadzbou podľa realizované predajné ceny domény. Cenu služby platí predávajúci a poskytovateľ služieb Escrow transakcie si ju priamo strháva z finančnej čiastky, prevedenej od kupujúceho k predávajúcemu.

Cenník služieb Escrow transakcie
Pásmo A
Predajná cena domény do 200 €
20 €
Pásmo B
Predajná cena domény od 201 € do 1000 €
40 €
Pásmo C
Predajná cena domény od 1001 € do 4000 €
80 €
Pásmo D
Predajná cena domény nad 4000 €
140 €

Ceny vrátane DPHPokiaľ máte záujem o bezpečný predaj či nákup domény prostredníctvom Escrow transakcie, kontaktujte nás pomocou formulára nižšie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: