Riešenie Na mieru pre Vás
 

Navigácia

Disaster recovery

V súčasnej dobe, kedy sú firmy plne závislé na vlastné digitálne infraštruktúre, sa stáva nutnosťou zaistiť dátovú i prevádzkovú kontinuitu. Spracovaná, overovaná a funkčná metodika obnovy prevádzky v prípade mimoriadnych udalostí je nespochybniteľne lacnejší varianta, než výpadok prevádzky pri ktorom hrozí finančné straty, alebo strata cenných dát.

Nechajte to na nás

Zaistíme indentifikaci dátových aktív vašej spoločnosti vrátane prevádzkových a dátových rizík s rozborom nákladových dopadov v prípade ich straty. Pripravíme vám návrh potrebných opatrení a zaistíme spracovanie príslušných vnútrofiremných metodík a smerníc spolu s kontrolnými postupmi, ktoré zahŕňajú nastavenie procesov kontinuálneho monitoringu rizík.

Naši odborníci vám pomôžu

S realizáciou risk managementu ochrany dát a obnovy prevádzky. S voľbou správnej dissaster recovery stratégie. Vykonajú hĺbkovú analýzu potrieb a spracujú metodiku recovery plánu. Súčasne pre vás zabezpečí vlastnú realizáciu alebo supervíziu ako súčasť periodických kontrol pripravenosti a overovacích procedúr plánu obnovy prevádzky a dátovej retencie.


Riešite aktuálne vyššie popísané alebo súvisiace problémy? Radi vám poradíme a pomôžeme nájsť riešenie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Vaša emailová adresa:
Váš odkaz: