O nás Fakty a informácie
 

Navigácia

Verejné cloud úložiska a bezpečnosť dát

Zaujímavý pohľad na spoľahlivosť cloudových úložísk priniesli detaily zverejnené v rámci vyšetrovania talianskym úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a trhu. Praktiky poskytovateľov (menované Google, Dropbox, Apple) úplne obnažujú skutočnosť, že je klient takéto služby takmer vždy v nevýhode. Je tak bez 100% istoty alebo záruky že o svoje cenné dáta nepríde a že v takom prípade dostane náhradu spôsobených škôd.Ďalším problémom na ktorý poukazuje vyšetrovanie sa týka obchodných podmienok porušujúcich smernice o právach spotrebiteľov. Najmä potom komerčné využitie zhromaždených dát užívateľov bez riadneho oznámenia vopred, zmeny zmluvných podmienok bez predchádzajúceho oznámenia, chýbajúci postup odstúpenia od zmluvy alebo len anglická verzia týchto zmluvných podmienok.

Stále tak platí ONE-IS-NONE. Zálohovať najmenej v troch kópiách a na dve rôzne médiá / platformy. Cenná, kritická alebo inak pre vás dôležité dáta je tak vždy lepšie zveriť neverejné cloudové / zálohovací službe.

Vyskúšajte naše riešenie pre zálohovanie Nethost PDS alebo S3 kompatibilný úložisko Sponge S3.


Zdroj správy: AGCM