Len to najlepšie je pre vás dosť dobré
Technológie Len to najlepšie

Navigácia

Serverový software

Operační systém

Linuxové systémy CentOS

Debian

Gentoo

Ubuntu

Microsoft Windows server 2008, 2012 a 2016.

WEB servery

Apache HTTP Server

Nginx

Databázové servery

Oracle

MySQL

Elasticsearch

Redis

PostgreSQL

Microsoft SQL

FTP servery

ProFTPD

IMAP servery

Courier IMAP

Dovecot

SSL wrappery

Stunnel

SSH servery

OpenSSH

Firewaly a IDS

Firewall působí jako filtr packetů veškeré síťové komunikace serveru s širokou možností nastavení přístupových práv, který tak chrání proti případným útokům. Doplňkem je IDS (systém detekce průniků), který v komunikaci serveru vyhledává známé signatury nebo anomálie a tím detekuje případný útok. V případě odhalení útoku automaticky zaznamená událost a kontaktuje administrátora systému nebo provede automatickou obranu – například blokaci IP adresy útočníka.

Iptables (linux)

MikroTik

Windows Firewall

Surikata

Nftables

ModSecurity

Bezpečnostní software

Fail2ban

Nessus

Owasp

Burp Suite

ZAP

Služby a aplikace