O nás Fakty a informácie
 

Navigácia

Opatrenia spoločnosti s ohľadom na COVID-19

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť má dlhodobo spracovaný podrobný plán prevádzky v prípade mimoriadnych udalostí. Chod našej spoločnosti vrátane poskytovania služieb zostáva zachovaný bez ohľadu na aktuálne prebiehajúcu situáciu. Máme spracované a realizované postupy, ako zachovať prevádzku v prípade všetkých mimoriadnych situácií a všetky naše pracoviská pracujú v režime vyhradené prevádzky. Súčasne disponujeme redundantnou prevádzkou dohľadových centier i pracovísk rovnomerne rozdeleným medzi pobočky Praha a Brno.


V nadväznosti na zhoršujúcu sa situáciu ohľadom COVID-19 zavádzame k 15.9.2020 nas­ledujúce opatrenia konateľa:


Ďakujeme za pochopenie

Tím Nethost