O nás Fakty a informácie
 

Navigácia

Navýšenie kapacít dohľadového centra

Priebežné zvyšovanie úrovne služieb vrátane ich bezpečnostných postupov je našou prioritou a dotýka sa aj dohľadového centra.S rozširovaním činnosti a záberu nášho dohľadu vznikla potreba kapacitne posilniť aj ľudské zdroje. To všetko v kombinácii s dlhodobou epidemiologickou situáciou nás priviedlo k rozhodnutiu vyčleniť ďalší zdieľaný dohľad priamo do budovy security arény. Týmto krokom je okrem vyššej kapacity (8 dohľadových miest) zachovaná i možnosť komparatívneho dohľadu naprieč 1 + 1 dohľady bez toho, aby sa pracovníci dohľadu vzájomne fyzicky stretávali. Po organizačnej stránke týmto znižujeme pravdepodobnosť epidemiologických vplyvov (vrátane administratívneho z popudu hygienickej stanice) na chod nášho dohľadu ako celku. Nad rámec týchto opatrení samozrejme obsahujú všetky miesta dohľadu nepriamu kontinuálnu UV-C sterilizáciu pre zaistenie maximálnej doplnkovej ochrany našich spolupracovníkov. Súčasne s týmto krokom však aj naďalej pokračujeme v našom objekte s rozširovaním kapacít security arény, ktorá je riešená ako samostatne stavebne oddelená a prístupná.

Pre existujúcich zákazníkov sa nič nemení. Len v prípade odovzdávky serverov prosíme o kontaktovanie dohľadu za účelom zaistenie dispozícií prebierky serverov mimo pracovnú dobu.


Viac o dohľadovom centre